Nu är årets upplaga av katalogen Hingstar & Hingsthållare utskickad!

Årets katalog är som vanligt gratis och skickas ut till landets alla uppfödare och travbanor. All information i den tryckta versionen återfinns även här på hemsidan, både som e-magasin samt uppdelat per hingst och stuteri. 


Lycka till med avelssäsongen 2018!


För styrelsen i Svenska Hingsthållare
Samarbetsavtal med hästtransportföretag säkerställer tillgång till transportsperma i hela Sverige

Efter ett intensivt arbete med att hitta en långsiktig lösning för säker och effektiv distribution av transportsperma till hela Sverige, kan vi nu presentera ett samarbetsavtal med Mats Hästtransport AB som säkerställer tillgång till transportsperma i hela Sverige.


Bakgrund

Hästaveln i Sverige är sedan länge till stor del uppbyggd kring användandet av transportsperma. Majoriteten av de hingstar som används inom trav- och ridhästaveln (SWB) verkar genom spermasamling och artificiell insemination av stona. De allra flesta hingstar har så god spermakvalitet att sperman kan kylas ned och skickas för användning till mottagarstoet dagen efter.

Under flera årtionden har svenska stuterier arbetat efter systemet att undersöka och beställa färsk sperma till stona måndag, onsdag och fredag, för leverans och insemination dagen efter, d.v.s. tisdag, torsdag och lördag. Det ställer höga krav på en effektiv och säker distribution av transportsperman. På senare år har tillstötande problem gjort användandet av transportsperma mer osäkert. Helgdagar vid Påsk, Kristi Himmelfärd, Nationaldagen, Midsommar m.fl. har tidigare orsakat stora logistikproblem i branschen. Sedan PostNord slutade med lördagsutdelning har stuterierna varit hänvisade till andra dyrare och mindre effektiva transportsätt för lördagsleveranser. Inget av dessa alternativ har kunnat erbjuda distribution till hela landet.

Genom den nya postförordning som trädde i kraft 2018, behöver PostNord inte längre garantera att de expressförsändelser som sperman skickas med kommer fram dagen efter, s.k. övernattbefordran. Leveransen kan ta upp till två dagar, vilket sperman i de flesta fall inte klarar.


Ny distributionslösning

Flera alternativa logistiklösningar har diskuterats och utvärderats och det är med stor lättnad och tillförsikt styrelsen för Svenska Hingsthållare i dagarna skickat ut ett avtalsförslag till sina medlemsstuterier.

Den nya distributionslösningen bygger på ett samarbetsavtal med Mats Hästtransport AB. Genom en effektivt uppbyggd transportkedja som trafikerar fastställda turlistor, kommer transportsperma att kunna hämtas upp samtliga måndagar, onsdagar och fredagar för levereras tisdagar, torsdagar respektive lördagar i hela Sverige, oavsett helg eller vardag. Genom flygtransport säkras leveranser även till stuterier i Norrland och på Gotland.

Förutom medlemsstuterier i Svenska Hingsthållare, omfattar turlistan flertalet SWB-anslutna stuterier. Mindre stuterier eller veterinärer med eget semintillstånd, har även möjlighet att hämta/lämna transportsperma på ett närliggande stuteri som ingår i turlistan. Det är upp till varje enskilt stuteri att välja huruvida man vill gå med i det nya samarbetsavtalet men mottagandet har hitintills varit uteslutande positivt.

Mats Hästtransport AB drivs av Mats Augustsson som har mångårig erfarenhet av logistiklösningar och pakethantering från tidigare arbete på dåvarande Posten. Dessutom har han under de senaste 15 åren drivit hästtransportföretag och har en mycket god kännedom och förståelse för branschen och dess logistikutmaningar.


Långsiktigt hållbar lösning säkerställer tillgång till transportsperma i hela Sverige

För stuterierna innebär detta en avsevärd förbättring då försändelserna hämtas upp och levereras direkt på plats varför mindre tid och resurser behöver läggas på egen transportlösning till eller från in/utlämningsställe. Kostnaden för en försändelse kommer att vara högre jämfört med PostNord men avsevärt lägre än de alternativa transportlösningar som hittills nyttjats på fredagar.

Den största fördelen är dock utan tvekan att det nya samarbetsavtalet säkerställer distribution av transportsperma i hela Sverige under hela seminsäsongen, även i samband med helgdagar. Med d en nya distributionslösning ser styrelsen för Svenska Hingsthållare nu fram emot säsongen 2018 med stor tillförsikt och menar att detta starkt bidrar till en ljus framtid för svensk hästavel!

   

Ytterligare information

Svenska Hingsthållare är en ideell förening bestående av 44 medlemsstuterier verksamma inom den svenska travhästaveln. Föreningen grundades 1989 och skall enligt stadgarna verka för att aktivt bidra till en god hingsthållning och på bästa sätt företräda hingsthållarnas intressen i arbetet med olika samarbetspartners.

Föreningen ger årligen ut en katalog över medlemsstuterier och travhingstar tillgängliga i svensk avel. I samråd med Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen - ASVT - har föreningen utarbetat en branschrekommendation för stuteriverksamhet och upprättat en stuterikravlista som ska säkerställa hög kvalitet på verksamheten vid våra medlemsstuterier. Genom föreningens försorg och via erlagd medlemsavgift omfattas varje medlemsstuteri av en alldeles unik ansvarsförsäkring.


Styrelsen för Svenska Hingsthållare 2018

Carina Dahling-Satrell, Skråmsta Stuteri, 070-514 95 84. Ordförande 

Ceve Linde, Erikssunds Säteri, 070-576 77 17. Vice ordförande 

Carina Caster, Björkhaga Stuteri, 070-380 77 32. Sekreterare

Johan Eriksson, Flenmo Egendom, 070-130 57 82. Kassö

Magdalena Grunditz, Löftadalens Stuteri, 0738-45 98 88

Johan Björnsson, Alebäcks Stuteri, 073-362 2661 

Björn Olovsson, B.M.W. Semin, 076-052 95 65


Presskontakt i detta ärende

Carina Dahling-Satrell, Skråmsta Stuteri, 070-514 95 84. 

Carina Caster, Björkhaga Stuteri, 070-380 77 32.

Johan Björnsson, Alebäcks Stuteri, 0510-507 51Nu är en ny fräsch upplaga av katalogen Hingstar & Hingsthållare klar!

Årets katalog är som vanligt gratis och skickas ut till landets alla uppfödare och travbanor. All information i den tryckta versionen återfinns även här på hemsidan, både som e-magasin samt uppdelat per hingst och stuteri. 


Har du inte fått någon katalog och önskar ett eget exemplar, kan du fram till och med den 31 maj maila ditt namn och adress till: leif.dylicki@agrenshuset.se


Lycka till med avelssäsongen 2017!


För styrelsen i Svenska HingsthållareNu är en ny fräsch upplaga av katalogen Hingstar & Hingsthållare klar!

Årets katalog är som vanligt gratis och skickas ut till landets alla uppfödare och travbanor. All information i den tryckta versionen återfinns även här på hemsidan, både som e-magasin samt uppdelat per hingst och stuteri. 


Har du inte fått någon katalog och önskar ett eget exemplar, kan du fram till och med den 31 maj skriva ett mail till: johan.flenmo@telia.com


Lycka till med avelssäsongen 2016!


För styrelsen i Svenska Hingsthållare, 

Johan Eriksson


Nu är 2015 års katalog tryckt och distribuerad till landets alla uppfödare och travbanor.

Katalogen är gratis. Har du inte fått någon men vill ha ett eget exemplar, skriv ett mail till: johan.flenmo@telia.com. All information i den tryckta versionen återfinns även här på hemsidan, både som e-magasin samt uppdelat per hingst och stuteri. 


I årets katalog finns en ny informationstext om transportsperma (sid 4). Sedan Posten slutade med lördsagsutdelning, har stuterierna numera lite olika rutiner för skick av transportsperma på fredagar. Om Du har för avsikt att låta betäcka Ditt sto med transportsperma, kontakta gärna avsändande  hingststation för information om vilka möjligheter som finns att få transportsperma på just den hingst Du har valt. 


Lycka till med avelssäsongen 2015!


För styrelsen i Svenska Hingsthållare, 

Johan Eriksson

______________________________________________________________________________


RÄTTELSE AV FELAKTIGA UPPGIFTER I 2015 ÅRS KATALOG


Caballion; Hingsten är ansluten till Breeder´s Crown. 


Cesar Duo: Fl telefonnummer till ägare angivet. Rätt nummer skall vara 070 - 336 41 08 (Hillka Niemi). 


Trixton: Fel födelseår angivet. Hingsten är född 2011. Modersidan av stamtavlan är förskjuten ett led. Mor till Trixton är Emile Cas El (CA) e. Garland Lobell (US). Mormor är Amour Angus (CA).Nu är årets katalog tryckt och distribuerad.

Du hittar även en elektronisk version här på hemsidan. 

Vi önskar lycka till med avelssäsongen 2014!


Hingstkatalogen ges ut av föreningen Svenska Hingsthållare och årligen distribueras en upplaga om ca. 3500 exemplar.

I en så stor produktion smyger det sig naturligtvis in små tryckfel, det är oundvikligt. Vi vill därför passa på att informera om korrigeringar av några uppgifter; 


Dust All Over, som äldre 3.527.769 kr 


Scarlet Knight, 2011, 132 betäckta, 83 föl 


Stand Strong, mankhöjd 165, korshöjd 163, längd 171 cm 


S.J.’s Caviar, 2-åring 10 5-1-0 89.976 dollar, 3-åring 20 15-1-0 1.198.490 dollar, totalt §1.298,490 


Torvald Palema, avgift: 3.000 kr vid dräktighet och 15.000 kr vid levande föl 


Turbo Sund, fölavgift 22.000 kr, ej transportspermaHär hittar du inte bara Hingstkatalogen i elektroniskt format utan även fakta om föreningen, våra branschrekommendationer, presentationer av våra medlemsstuterier samt information om 132 avelshingstar uppstallade i Sverige eller verksamma i aveln här som så kallade listhingstar.


Vi hoppas att du som uppfödare ska få mycket nytta av vår nya fräscha webbplats! 


Har du idéer eller funderingar kring föreningens verksamhet är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter hittar du under fliken ”fakta om föreningen”. För styrelsen i föreningen Svenska Hingsthållare 


Johan Eriksson & Lillis Olsson